MKJ Systemy Zabezpieczeń Elektronicznych - Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych

Aktualności

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych

Fundacja Rozwoju Obywatelskiego, Firma MKJ Sp. z o.o. i Fundacja Jesus Christ Security zapraszają młodych mieszkańców powiatu wałbrzyskiego do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków PO WER 2014-2020 pt.

CZAS NA ZMIANY
Kompleksowy program aktywizacji społeczno- zawodowej osób w wieku 15-24 lata.

Celem realizowanego projektu jest wzrost aktywności społeczno- zawodowej i edukacyjnej 100 młodych osób (w tym 52 kobiet) w wieku 15-24 lata z grupy tzw. młodzieży NEET -niezatrudnionej i nieuczestniczącej w kształceniu lub szkoleniu. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 80 osób biernych zawodowo i 20 osób bezrobotnych, w tym minimum 10 długotrwale bezrobotnych (z włączeniem długotrwale bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędach Pracy), zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu wałbrzyskiego. Minimum 15% Uczestników Projektu stanowić będą osoby niepełnosprawne, 40% osoby pochodzące z terenów wiejskich, 30% osoby o niskich kwalifikacjach. Projekt zakłada objęcie zagrożonej wykluczeniem społecznym młodzieży 24 miesięcznym kompleksowym programem aktywizacji społeczno- zawodowej w okresie od 1.01.2016 roku do 31.12.2017 roku.

W projekcie założono instrumenty wsparcia spośród których zindywidualizowana ścieżka pomocy dla każdego uczestnika obejmie 3 obligatoryjne elementy i kolejne fakultatywne (wybierane w zależności od potrzeb i możliwości osób, którym udzielana jest pomoc), tj.:

Obligatoryjne: 

  • Identyfikacja potrzeb i badanie  predyspozycji zawodowych z Indywidualnym Planem Działania,
  • Poradnictwo zawodowe,
  • Pośrednictwo pracy,

Fakultatywne:

  • Wsparcie coachingowo- motywacyjne,
  • Szkolenia/ kursy zawodowe z egzaminem zewnętrznym,
  • Staże zawodowe.

Uczestnicy Projektu otrzymają stypendium szkoleniowe w ramach szkoleń zawodowych oraz zwrot kosztów dojazdu związany z udziałem w poszczególnych formach wsparcia.

Głównym rezultatem osiągniętym dzięki realizacji projektu będzie uzyskanie przez minimum 50 % Uczestników Projektu (w tym 32 kobiety) zatrudnienia/ samozatrudnienia do 4 tygodni po zakończeniu udziału w zaplanowanej ścieżce pomocy.

Wartość projektu:  1 227 777,60 zł


Wkład Unii Europejskiej w projekt wynosi: 1 166 388,72 zł

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać

  • pod numerem tel. 511-306-475
  • adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.mapadotacji.gov.pl 

Projekt przeznaczony jest dla osób biernych zawodowo i bezrobotnych, w tym osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren powiatu wałbrzyskiego, lwówecki, kłodzki, złotoryjski i górowski.

Siedziba główna

ul. Kielnieńska 187, 80-299 Gdańsk

(58) 770 19 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:30
 

100% polskiego kapitału

 

Odwiedź Nas!

Menu

RODO

Klauzule Informacyjne - RODO

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Marcin Siemienkiewicz

 

 iodo@mkj.net.pl